Home » Algemene voorwaarden

Deco Giel Bvba

Sint-Gertrudisplein 14

3740 Beverst

BE0670503392

+32468530381

info@decogiel-webshop.be

www.decogiel-webshop.be

 

Factuurvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle verhoudinen tussen de klant en Deco Giel Bvba.

Al onze facturen zijn netto en zonder korting betaalbaar te Beverst via betaalknop.

De betaling gebeurdt online voor levering volgens de online wetgeving van internet aankopen volgens de Belgische wet. Bij betwisting dient iedere klacht aangetekend verzonden te worden naar Deco Giel Bvba (Sint-Gertrudisplein 14 te Beverst). In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.

Bilzen 14/04/2020

 

Privacyverklaring

Op het moment dat er persoonsgegevens op een website kunnen worden achtergelaten zijn bedrijven verplicht hun klanten en bezoekers duidelijk te informeren welke privacygevoelige gegevens zij verzamelen en met welk doel. Daarbij geldt ook dat bezoekers een privacyverklaring eenvoudig op de website moeten kunnen vinden. In een privacyverklaring moeten in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Doeleinden:

Met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt? Denk dan aan zaken als ‘het uitvoeren van de koopovereenkomst’ of ‘beveiliging en optimalisering van de website’ (bijvoorbeeld het vastleggen van IP - adressen).

 

  • Gebruik van cookies:

Als de site cookies gebruikt (wat vrijwel altijd zo is), dan is men verplicht uit te leggen wat cookies zijn en wat daarmee wordt gedaan. 

 

  • Inzage en correctie:

Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Deelnemers van Deco Giel Bvba hanteren de regel dat de gegevens uiterlijk twee weken na het verzoek om inzage worden toegestuurd. Uiteraard kunnen privacyverklaringen verschillen. Dit hangt mede af van de aard van het bedrijf en de website.

Voorbeeld:

Privacyverklaring (van Deco Giel Bvba)

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties

en overeenkomst omtrent Deco Giel Bvba,

Sint-Gertrudisplein 14

Beverst, België

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Deco Giel Bvba in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

Deco Giel Bvba

gebruikt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

relatiebeheer;

product

-

en dienstontwikkeling;

het bepalen van strategie en beleid;

Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Deco Giel Bvba, haar relaties en haar medewerkers. Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Gegevensbeveiliging Deco Giel Bvba maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de  bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat  onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een

cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deco Giel Bvba is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Deco Giel Bvba vallen. Inzage U mag Deco Giel Bvba vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Deco Giel Bvba verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@decogiel-webshop.be